Správa CHKO Brdy >> Aktuality >> 1. 6. 2017 začala platit novela zákona o ochraně přírody a krajiny

1. 6. 2017 začala platit novela zákona o ochraně přírody a krajiny

1. 6. 2017 začala platit novela zákona o ochraně přírody a krajiny

1.6.2017

Co to znamená pro AOPK ČR a CHKO Brdy?

Pro území CHKO Brdy je nejdůležitější, že došlo k  úpravě působnosti orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy, jsou-li tyto pozemky a stavby v územní kompetenci Agentury dle § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Doposud bylo na tomto území příslušným orgánem ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí. Na území CHKO Brdy se jedná o území bývalého vojenského újezdu Brdy o rozloze 260 km čtverečních. Díky této úpravě byl výkon státní správy v oblasti ochrany přírody na území CHKO sjednocen do kompetence AOPK.

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt