Správa CHKO Brdy >> Aktuality >> Obnova tůní u Slaninské cesty

Obnova tůní u Slaninské cesty

Obnova tůní u Slaninské cesty

15.12.2017

Tůně postupně zarůstaly a po domluvě s vlastníkem, Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., tu AOPK ČR vyřezala výmladky olše lepkavé a ostružiník.

Vlastní tůně leží u Slaninské cesty, asi v polovině vzdálenosti mezi Pilskou nádrží a hájovnou Na slanině. Byly vytvořeny v roce 2013, tedy ještě před vznikem CHKO, a to v souvislosti se sanací černé skládky stavebního odpadu v prostoru malého lomu na štěrk. Daří se tu obojživelníkům, například čolku obecnému nebo skokanu hnědému. Nejbližší okolí tůní během čtyř let let ale značně zarostlo a zastíněné tůně se staly pro obojživelníky méně atraktivní. Břehy tůní navíc z části zarostly houževnatým ostružiníkem a byly tak méně přístupné. Právě proto byly olše i ostružiník letos v listopadu vyřezány. 

AOPK ČR zde v příštím roce ještě umístí jednoduchý informační panel k výskytu obojživelníků a významu tůní v krajině.

pred_zasahem

část tůní před zásahem …

po_zasahu

… a po zásahu

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt