Správa CHKO Brdy >> Maloplošně zvláště chráněná území

Maloplošně zvláště chráněná území

V CHKO Brdy máme v současnosti 8 maloplošně zvláště chráněných území (MZCHÚ), ve kterých chráníme zejména přírodě blízké lesy a ekosystémy skal a sutí. Všechny leží v jižní části a zdatnější turista je obejde za jeden den.

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

PP Buchtovka

PP Buchtovka

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PP Bučina - Spálený kopec

AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy

PR Bučina pod Františkovou myslivnou

AOPK ČR - RP Olomoucko

PR Bučina u Žďáru

PR Bučina u Žďáru

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PR Bučiny u Rakous

AOPK ČR - RP Liberecko

NPR Bukačka

NPR Bukačka

AOPK ČR - RP Východní Čechy

PR Bukové kopce

PR Bukové kopce

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

PR Bukovec

AOPK ČR - RP Liberecko

NPP Búrová

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

NPR Býčí skála

AOPK ČR - RP Jižní Morava

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt