Správa CHKO Brdy >> Maloplošně zvláště chráněná území

Maloplošně zvláště chráněná území

V CHKO Brdy máme v současnosti 8 maloplošně zvláště chráněných území (MZCHÚ), ve kterých chráníme zejména přírodě blízké lesy a ekosystémy skal a sutí. Všechny leží v jižní části a zdatnější turista je obejde za jeden den.

 

Filtr lokalit

 
 

Výsledky vyhledávání

NPP Čertova zeď

AOPK ČR - RP Liberecko

NPR Červené blato

NPR Červené blato

AOPK ČR - RP Jižní Čechy

NPP Červený kopec

AOPK ČR - RP Jižní Morava

PR Červený kříž

AOPK ČR - RP Střední Čechy

PP Cestiska

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

PP Chebzí

AOPK ČR - RP Olomoucko

NPR Chejlava

NPR Chejlava

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PP Chladný vrch

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

NPR Chlumská stráň

NPR Chlumská stráň

AOPK ČR - RP SCHKO Český les

PP Chmelinec

AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt