Správa CHKO Brdy >> Naučné stezky a cyklostezky >> okruh Obecnice – Zaječov – Okrouhlík – Strašice – Kamenná – Kolvín –Na Rovinách – Bor – směr Třemošn

okruh Obecnice – Zaječov – Okrouhlík – Strašice – Kamenná – Kolvín –Na Rovinách – Bor – směr Třemošn

okruh Obecnice – Zaječov – Okrouhlík – Strašice – Kamenná – Kolvín –Na Rovinách – Bor – směr Třemošn
  • délka: 450,0 km
  • typ: Cyklo
  • obtížnost: Střední

Návrh koncepce je založený na nezastavitelnosti Brd. Základem koncepce je umístění veškeré technické infrastruktury (parkoviště) a turistického zázemí (restaurace, ubytování, infocentra) v okolních obcích či na hranici CHKO Brdy. Smyslem koncepce je respekt k úžasné Brdské přírodě a návštěvníkům prezentovat přírodu bez zbytečných zásahů civilizace. Koncepce je nastavena tak, aby hlavně u cyklostezek, které budou moci samozřejmě využívat i pěší turisté, byl zajištěn výjezd do všech okolních obcí. Tím se tvůrci vyrovnali s tím, že nebudou muset upravovat značení podle vývoje nástupních míst v okolních obcích, které nemůžou výrazně ovlivnit. Nástupní místa do Brd se budou z technických a finančních důvodů teprve profilovat a bude nějakou dobu trvat, které z nástupních míst se ukáže jako více či méně využívané a frekventované. Zároveň tímto systémem automaticky propojí území CHKO Brdy s vnějším okolím. Momentálně se zdá, že nejvíce připravené, i vzhledem ke své poloze, jsou obce Strašice a Obecnice. Tvůrci samozřejmě vzali i v potaz skutečnost, že návštěvníci vzhledem k civilnímu režimu nemusí respektovat značení a mohou se pohybovat ve volném terénu podle libosti.      

       Při stanovení koncepce se musely vzít v potaz skutečnosti, bránící vstupu veřejnosti do části území. Především nebude zpřístupněna část území od silnice Obecnice – Valdek směrem k Jincům, kde bude zřízeno posádkové cvičiště s trvalým zákazem vstupu. Zákaz vstupu bude dále platit do malých uzavřených areálů jako je např. meteoradar Praha, vysílač na Sádce či vojenské zařízení na Americe a Reservě. Stejně tak nebudou zpřístupněny vodní nádrže, jako např. Pilská, Lázská a Octárna, kde zůstane stávající režim z důvodu ochrany zdroje pitné vody. Pohyb na dopadových plochách bude omezen vstupem po vyznačených stezkách z důvodu pyrotechnické zátěže.

Vlastní značení cyklostezek je založeno na bohaté nabídce zpevněných cest. Základem cyklostezek je okruh Obecnice – Zaječov – Okrouhlík – Strašice – Kamenná – Kolvín –Na Rovinách – Bor – směr Třemošná a Obecnice. Z tohoto okruhu jsou bohaté nájezdy a výjezdy do všech okolních obcí, směrem do Příbrami do Kozičína a Orlova. Okruh je dále podélně rozdělen cestou Aliance a cestou přes Jordán dále směrem do Třítrubeckého údolí ke Strašicím a Padrtím a dále v několika místech napříč. Vzniká tak odhadem nadstandardních atraktivních 450 km cyklostezek, kdy cyklisté mohou využívat jednotlivé okruhy dle svého uvážení, s možností výjezdu do jakékoliv obce při okraji s turistickým zázemím.  

Mapa stezky

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt