Správa CHKO Brdy >> Aktuality >> Návrh koncepce cyklostezek a turistických stezek

Návrh koncepce cyklostezek a turistických stezek

Návrh koncepce cyklostezek a turistických stezek

10.12.2015

Správa CHKO Brdy a Újezdní úřad Brdy připravil návrh koncepce cyklostezek a turistických stezek na území CHKO Brdy pro bývalý vojenský újezd Brdy.

Návrh koncepce je založen na nezastavitelnosti Brd. Základem koncepce je umístění veškeré technické infrastruktury (parkoviště) a turistického zázemí (restaurace, ubytování, infocentra) v okolních obcích či na hranici CHKO Brdy. Smyslem koncepce je rávštěvníkům prezentovat přírodu bez zbytečných zásahů civilizace. Koncepce je nastavena tak, aby hlavně u cyklostezek, které budou moci samozřejmě využívat i pěší turisté, byl zajištěn výjezd do všech okolních obcí. Tvůrci se tak vyrovnali s tím, že nebudou muset upravovat značení podle vývoje nástupních míst v okolních obcích, které nemůžou výrazně ovlivnit. Nástupní místa do Brd se budou z technických a finančních důvodů teprve profilovat a bude nějakou dobu trvat, které z nástupních míst se ukáže jako více či méně využívané a frekventované. Zároveň tímto systémem automaticky propojí území CHKO Brdy s vnějším okolím. Momentálně se zdá, že nejvíce připravené, i vzhledem ke své poloze, jsou obce Strašice a Obecnice. Tvůrci samozřejmě vzali i v potaz skutečnost, že návštěvníci vzhledem k civilnímu režimu nemusí respektovat značení a mohou se pohybovat ve volném terénu podle libosti.      

Podrobnější informace zde

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt