Správa CHKO Brdy >> Aktuality >> Nezachraňujte nepůvodní raky, jsou nebezpeční pro naše domácí

Nezachraňujte nepůvodní raky, jsou nebezpeční pro naše domácí

Nezachraňujte nepůvodní raky, jsou nebezpeční pro naše domácí

30.9.2020

V blízkosti CHKO Brdy se vypouští Vysokopecký rybník z důvodu rekonstrukce hráze, který leží v obci Bohutín. Lokalita je známá výskytem invazního druhu raka pruhovaného. Tento rak byl do naší přírody zavlečen a stal se spolu s dalšími nepůvodními živočichy hrozbou pro naše původní druhy.

Proto nezachraňujte raky! Nepřenášejte žádné živočichy z lokality na jiná místa a nepohybujte se v místě stavby. Mohli byste přenést nebezpečnou nemoc tzv. račí mor (přenos na nepůvodních racích, ale i holínkách a rybářském vybavení, technice) na cenná místa a způsobit vyhynutí našich raků (raka říčního a raka kamenáče i raka bahenního). Na území CHKO Brdy a v jejím okolí (říčky, potůčky a rybníky) žijí naši raci a tvoří zde stěžejní populace z pohledu celé České republiky.

 

Stavba je pod odborným biologickým dohledem, který řídí záchranu vzácných živočichů a dozoruje stavbu tak, aby nebyly poškozeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

 

Více o morové ráně v našich vodách a o tom, co dokáže račí mor na: https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/396/063586.pdf?seek=1528360831

 

rak_pruhovany

Samice raka pruhovaného z Vysokopeckého rybníka s neviditelnou plísní způsobující račí mor. Foto: D. Fischer

 

 

rak_kamenac

Mrtvý rak kamenáč s neviditelnou plísní způsobující račí mor. Převzato z brožurky Morová rána v našich vodách.

 

 

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt