Správa CHKO Brdy >> Aktuality >> VLS vytvořily nové tůně v CHKO Brdy

VLS vytvořily nové tůně v CHKO Brdy

VLS vytvořily nové tůně v CHKO Brdy

19.11.2019

Na Padrtích a v blízkosti Strašic vznikly na podzim nové vodní plochy - tůně. Vojenské lesy a statky je realizovaly zároveň s vyřezáním okolních dřevin z důvodu prosvětlení z podpory dotačního programu Ministerstva životního prostředí - Péče o přírodu a krajinu na základě zadání AOPK ČR, Správy CHKO Brdy.

Nově vybudovaná tůň zrovna na první pohled nepůsobí přírodě blízkým dojmem, všude jen hnědé bahýnko. Ale některé se již pomalu plní vodou a příští jaro budou připraveny pro první vlnu osídlení z řad vegetace i živočichů.

Tůň je větší či menší vodní plocha v místech, která jsou zamokřená nebo mají vysokou hladinu spodní vody či jsou v místech s nepropustným podložím. Je vytvořená hloubením a nemá ani hráz, ani bezpečnostní přeliv a spodní výpusť. Je to vlastně taková díra v zemi s různou hloubkou vody a různým stupněm zazemnění. To je přirozený proces, kdy se tůň vlivem svého stáří mění v bažinku a opět v zamokřenou plochu, tím, jak zarůstá vegetací a ztrácí se volná vodní hladina. Hladina vody kolísá v tůni během roku v závislosti na srážkách. Ryby v tůni nejsou vítány.

A k čemu tůně slouží? Jsou pravým rájem pro obojživelníky. Pěkně v teploučké, plně osluněné vodě zde mohou v klidu, kterého se jim v současných rybnících díky silné predaci chovanými rybami nedostává, zdárně vyvést další generace. Dále tůně zadržují vodu v krajině a jsou malými místy tzv. mikrobiotopy pro mokřadní byliny a vodní živočichy okem viditelné i mikroskopických rozměrů.

1

_1062738

_1062745

_1062749

_1062753

_1062819

_1062821

_1062823

_1062826

 

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt