Správa CHKO Brdy >> Aktuality >> Vyhlášení přírodní památky Louky pod Palcířem

Vyhlášení přírodní památky Louky pod Palcířem

Vyhlášení přírodní památky Louky pod Palcířem

8.10.2020

Tato jubilejní desátá „maloploška“ v CHKO Brdy je zatím jediná, která chrání luční přírodní biotop.

Louky pod Palcířem jsou dvě malé lesní loučky ukryté u cesty Vlásenka, vedoucí ze Skořic k zámku Tři Trubky. Předmětem ochrany je vlhkomilná vegetace pcháčových luk. Ta je typická pro trvale extenzivně obhospodařované podmáčené louky, které z dnešní krajiny poměrně rychle mizí. V Brdech jsou pro tyto porosty typické druhy jako upolín nejvyšší nebo kosatec sibiřský, které v okolních nižších polohách najdeme jen vzácně.

Loukám se budeme snažit i do budoucna zajistit vhodnou péči - mozaikovitou seč s občasným vynecháním, která bude svědčit zdejším rostlinám i živočichům. Kdo ví, jestli rostliny tak povzbudil nový status ochrany, ale oko návštěvníka letos potěší vzácný pohled na říjnové kvetoucí upolíny. Až se na ně půjdete podívat, nezapomeňte si holinky!

Nařízení o vyhlášení PP Louky pod Palcířem

Plán péče PP Louky pod Palcířem

Mapové přílohy PP Louky pod Palcířem

 

Louky PP

Přírodní památka Louky pod Palcířem

mapicka

 

Louky PP bělásek ovocný

Bělásek ovocný

 

Louky PP upolín nejvyššíLouky PP prstnatec májový

Úpolín nejvyšší a prstnatec májový (zleva)

 

Louky PP kosatec sibiřský

Kosatec sibiřský

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt