Správa CHKO Brdy >> Naučné stezky >> Naučná stezka Klobouček

Naučná stezka Klobouček

Naučná stezka Klobouček
  • délka: 7,0 km
  • počet panelů: 12 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Lesnická naučná stezka Klobouček, zřízená Vojenskými lesy a statky s.p. ve spolupráci s AOPK ČR, provede návštěvníky současným lesnickým hospodařením a také jeho historií, brdskou přírodou, či místní historií regionu.

Stezka měří celkem sedm kilometrů, vede z Obecnice na brdský vrch Klobouček přes nádrž Octárna, a na své trase návštěvníkům nabízí celkem 12 zastavení i občerstvení u čtyř lesních studánek.

Sedm set a pět metrů vysoký vrch Klobouček na středočeské straně středních Brd nevybraly Vojenské lesy a statky pro lesnickou naučnou stezku náhodou. Její trasa totiž vede mimořádně cennými lesními porosty.
Lokalita pod Kloboučkem je tvořena lesy s relativně přirozenou dřevinnou skladbou - lesy, které jsou věkově i prostorově rozmanité. Jde o takovou vlajkovou loď cílového stavu, ke kterému VLS na Brdech i v dalších lokalitách směřují, i tomuto aktuálnímu tématu českého lesnictví se naučná stezka věnuje.

Stezka začíná u záchytného parkoviště pro návštěvníky, které u fotbalového hřiště vybudovala obec Obecnice. Zde má také svůj cíl. Na její trase čeká na zájemce o brdskou přírodu a historii celkem dvanáct zastávek na sedmikilometrové cestě s převýšením 185 metrů. Její zdolání tak vycházkovým tempem se zastávkami trvá asi 2,5 hodiny. Pro rodiny s malými dětmi či pro fyzicky méně zdatné návštěvníky však stezka nabízí malou variantu zkratkou mezi zastavením č. 4 a 8. Ta měří jen 4,5 kilometru.

Část naučných panelů má specifický "brdský" vzhled - jsou umístěny na monolitech ze slepence, který je charakteristickým nerostem středočeských hor.

Na jednotlivých zastaveních turisté naleznou základní informace od údajů o Brdech i státním podniku, který zde hospodaří od první republiky, přes vše o dřevinné skladbě lokality, až po informace o květeně. Další panely přináší podrobné informace o zvěři či myslivosti. Samostatná kapitola je pak věnována zadržování vody v krajině a tedy Brdům jako strategické zásobárně vody pro široké okolí.

 

4

5

7

8

Mapa stezky

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt