Správa CHKO Brdy >> Naučné stezky >> Naučná stezka Petráčkova hora

Naučná stezka Petráčkova hora

Naučná stezka Petráčkova hora
  • délka: 5,0 km
  • počet panelů: 7 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Lehká

Petráčkova hora (v mapách často značena jako „Na Skalách“) do širšího povědomí vstoupila zamýšlenou těžbou zlata a výrazným odporem veřejnosti, který tento záměr vyvolal. Z potřeby informovat o tomto tématu vytvořila obec Hvožďany na vlastní náklady naučnou stezku začínající i končící v obci Vacíkov. Seznamuje především se zlatem, jeho vlastnostmi, využitím a historií i současností jeho těžby. Neopomíjí však ani rizika, která těžba přináší jak pro lidi, tak pro přírodu. Úvod stezky je věnován historii Vacíkova a závěr pak přírodnímu bohatství Závišínského potoka, který pod Petráčkovou horou protéká.

Trasu je možné pojmout i jako procházku zajímavými biotopy okraje CHKO Brdy. Nejprve nás vede alejí kolem loveckého zámečku, které dominují mohutné jilmy a duby. Při troše pozornosti je možné v silnějších větvích a kmenech objevit množství dutin a stárnoucího dřeva využitelné pro celou řadu živočichů. V místech, kde stezka začíná stoupat k vrcholu Petráčkovy hory, vstupujeme do lesa, který se svým složením i věkovou strukturou blíží přirozenému brdskému lesu. Tvoří jej převážně buky s příměsí bříz, borovic, smrků, dubů atd. Podrost tu tvoří bohaté bylinné patro se semenáčky různých druhů dřevin. Mezi živými stromy tu najdeme i stromy mrtvé či odumírající. Ty poskytují živnou půdu mechům, houbám, larvám hmyzu i celé řadě dalších organismů a také nepřeberné množství úkrytů. Poslední část cesty, poté co stezka opustí les, vede po silnici zpět do Vacíkova. Neznamená to ale, že by byla méně zajímavá. Silničku lemuje stařičká ovocná alej. Většina stromů je alespoň z části odumřelá, čímž vytváří takřka ráj pro celou řadu organismů, bezobratlými počínaje a většími obratlovci konče. Torza starých jabloní jsou i krásným estetickým zážitkem.

 

DSC01930

DSC01934

DSC01935

DSC01938

DSC01940

DSC01943

DSC01946

Průzkumné vrty na Petráškově Hoře

Mapa stezky

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt