Správa CHKO Brdy >> Památné stromy >> Lípy v Míšově

Lípy v Míšově

Druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) / lípa srdčitá (Tilia cordata)

Obvod kmene (2019): 383 / 275 cm

Výška: 21 / 20 m

Poloha: 49°37'28.412"N 13°43'38.754"E

Kód v ÚSOP: 106339

Rok vyhlášení: 2019

 

Dva památné stromy rostou v obci Míšov, v části obce Bělehrad, naproti bývalému hostinci v čp. 22. Větvemi do sebe vrůstající lípa velkolistá (obvod kmene 383 cm) a lípa srdčitá (285 cm) tvoří kompaktní celek a s výškou přes dvacet metrů jsou výraznou krajinnou dominantou.

Lípy kdysi někdo vysadil u křížku. Kdy to bylo, se nám i přes nemalé úsilí ochotné paní starostky nepodařilo zjistit, každopádně křížek lze nalézt již na mapě stabilního katastru obce z roku 1838 (zaznamenaný jako dřevěný kříž). Další historický pramen - letecký snímek z roku 1938 - lípy ukazuje už jako vzrostlé stromy samostatně rostoucí při okraji pole.    

Dnes již křížek mezi lipami nestojí. Dle ústního podání místních jej v šedesátých letech minulého století zničili rusky hovořící občané, kteří se na to posilnili naproti v hostinci. Budeme rádi, když se nám ozve pamětník těchto událostí, případně majitel historické fotografie křížku mezi lipami.

 

DSC_0448     DSC_0800

DSC_0797      DSC_0445

Lípy v Míšově - body+text

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt