Správa CHKO Brdy >> Plán péče o CHKO Brdy

Plán péče o CHKO Brdy

Plán péče o CHKO je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území (§ 38, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – dále jen „zákon“). Zpracování plánů péče o CHKO zajišťuje Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Podrobnosti ke způsobu zpracování a obsahu plánů péče jsou stanoveny prováděcím předpisem (vyhláška MŽP č. 64/2011 Sb.) a příslušným metodickým pokynem MŽP.
Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.
Plán péče o CHKO Brdy je zpracován jako jeden z podkladů pro vyhlášení CHKO a je prvním dokumentem tohoto druhu pro uvedené území.
Dokument byl zpracován AOPK ČR v letech 2012–2013.

Ke stažení – Mapy CHKO

 

01_prehledka  02_prehledka_zonace03_MZCHU_stromy

04_natura 05_uses 06_vlast_lesu

07_honitby 08_kraj_raz 09_turistika

10_GEOL_lokality

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt