Mapa hranic a vymezení zón

Mapu hranic a vymezení zón ochrany CHKO Brdy naleznete zde nebo ve webové mapové aplikaci.

 

Webová mapová aplikace:

Webová apllikace slouží na prohlížení návrhu hranice a zonace CHKO Brdy, kde si vlastníci mohou přiblížit své pozemky až do úrovně katastrální mapy.

Odkaz na mapovou aplikaci - klikněte zde nebo zkopírujte tento odkaz do vašeho prohlížeče (doporučený je prohlížeč Mozilla Firefox)

http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=51360a063a2a4117957286d6e0110362

Podkladem je základní topografická mapa ČR - ZABAGED v měřítku až do 1:10 000. (je možné zapnout i ortofoto - nabídka  v Layers) 

 

V menu Layers - zatržením/nezatržením můžete zobrazit Katastrální mapy s navrženou hranici a zonaci CHKO

Nástroj na přibližování nebo oddálení měřítka

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt